Brazilian nga katilingban sa mga hubog nga mga batang lalaki ug mga batang babaye-organisar sa maong usa ka mabulukon nga pagbungkag nga usa ka masilakon nga mga partisipante nga gihimo sa usa ka lungag sa gahong.

Escriba.

Sila miadto, ug sa tanan nga sa ibabaw niini, uban sa mga nitrites, ug kadtong didto, ingon nga sila nangahas, sa palibot

About